НАЧАЛО

Дежурни телефони

за сигнали в празнични и почивни дни:
042/ 692 200 и 0884 319 722
Постъпили сигнали на дежурните телефони.

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.

АКТУАЛНОвиж всички »

43 проекта ще бъдат финансират в рамките на Националната кампания "Чиста околна среда - 2015 г." на територията на РИОСВ – Стара Загора

16.04.2015 г.
Конкурсът е обявен от МОСВ и ПУДООС.
повече»

НОВИНИвиж всички »

Мобилна автоматична станция измерва качеството на атмосферния въздух в град Стара Загора

18.03.2015 г.
Пунктът е разположен в близост до сградата на РИОСВ – Стара Загора
  повече»

Автоматичната измервателна станция в град Стара Загора временно не работи

04.03.2015 г.
Пунктът за контрол на въздуха в град Стара Загора, разположен в източната част на парк „Зелен клин” не работи от 4:30 ч на 01.03.2015 г., в резултат на  пътно-транспортно произшествие.
повече»

Станцията за контрол на въздуха в село Остра могила е временно изключен поради технически проблем

12.02.2015 г.
След възстановяването и включването й в редовна експлоатация, мониторингът ще се възобнови.
повече»

РИОСВ - Стара Загора извърши проверка по постъпилия сигнал за умрял лебед

28.01.2015 г.
При огледа се констатира, че птицата е от вида Къдроглав пеликан
РИОСВ - Стара Загора извърши проверка по постъпилия сигнал в обедните часове днес за наличие на умрял лебед в районa между селата Радецки и Полски градец за установяване на вида.
повече»

Сигнал за умрял лебед постъпи в РИОСВ-Стара Загора

28.01.2015 г.
Към мястото пътува екип на Инспекцията
На „зеления” телефон на РИОСВ – Стара Загора постъпи сигнал за намерена мъртва птица в районa между селата Радецки и Полски градец, община Гълъбово.
повече»

РИОСВ-Стара Загора извърши проверка по сигнал за добив на подземни богатства в границите на защитена зона от Европейската мрежа Натура 2000 в района на град Твърдица.

27.01.2015 г.
Проверката се извърши със съдействието на органите на МВР
РИОСВ - Стара Загора извърши незабавна проверка по постъпил сигнал за незаконен добив на подземни богатства в границите на защитена зона от Европейската екологична мрежа Натура 2000.
повече»

Състояние на въздуха

Международни кампании


 

Оперативна програма "Околна среда"

Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни