НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

АКТУАЛНОвиж всички »

Заповед РД - 286/26.04.2017 г., издадена от министъра на околната среда и водите

28.04.2017 г.
Заповед РД - 286/26.04.2017 г., издадена от министъра на околната среда и водите, за ползване през 2017 г. на листо-стъблена маса от блатно кокиче. повече»

Промени в Закона за управление на отпадъците

31.01.2017 г.
Влезли в сила на 03.01.2017г. промени в Закона за управление на отпадъците (ЗУО), отнасящи се до разрешения и регистрационни документи за дейности с отпадъци, както и за дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и отпадъци от опаковки:
повече»

ВАЖНО! За операторите на площадки извършващи дейности с ОЧЦМ, ИУЕЕО и ИУМПС

18.01.2017 г.
Във връзка с изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), (Обн. ДВ бр. 105 от 30.12.2016 г.) и § 65, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗУО  повече»

НОВИНИвиж всички »

РИОСВ – Стара Загора и БДИБР провериха сигнал за замърсяване на р. Тунджа

12.10.2017 г.
Екип от експерти на РИОСВ, Регионална лаборатория  към ИАОС в Стара Загора, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив и община Тунджа извършиха проверки по сигнали за замърсяване на р. Тунджа в Ямбол и село Ханово, община „Тунджа“.
повече»

МОСВ ПОДКРЕПЯ НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”, ОБЯВЕН ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

05.10.2017 г.
Националният конкурс започва от 10 октомври 2017 г. и продължава до 1 юни 2018 г. Конкурсът ще протече в две фази.
повече»

Сигнал за неправилно съхранение на амониева селитра провери РИОСВ- Стара Загора

28.09.2017 г.
РИОСВ-Стара Загора провери сигнал за неправилно съхранение на амониева селитра в обект срещу конната база в град Нова Загора. Проверяващите установиха, че част от площадката на „Рива гипс БГ“- София е отдадена под наем на „Агропротект“ ООД, дистрибутор на торове.
повече»

Ученици от Основно училище „Николай Лилиев” Стара Загора участваха в измерване на шум

21.09.2017 г.
Ученици от 3б клас на старозагорското основно училище „Николай Лилиев” взеха участие в демонстрационни измервания на нивата на шума. Инициативата се проведе на 21 септември 2017 г. в рамките на  Европейската седмица на мобилността (16-22 септември).
повече»

РИОСВ – Стара Загора провери 122 обекта през август

21.09.2017 г.
През август експертите на РИОСВ–Стара Загора провериха 122 обекта в Старозагорска, Сливенска и Ямболска области и издадоха 112 предписания.
повече»

184 тона отпадъци са събрани в кампанията „Да изчистим България заедно” в обхвата на РИОСВ – Стара Загора

18.09.2017 г.
Експертите на РИОСВ – Стара Загора се включиха в инициативата на БТВ „Да изчистим България заедно”, която се проведе на 16 септември. 
повече»

ЗЕЛЕН телефон

За сигнали в работни дни
от 09:00 до 17.30 ч.
тел. 042/ 692 200
За сигнали при аварийни ситуации в извънработно време - тел. 0885 632 494
---------------------------------------

Постъпили сигнали на дежурните телефони.
---------------------------------------
Процедура за приемане и обработване на сигнали.

Състояние на въздуха

Международни кампании

16 - 22 септември 
Европейска седмица на мобилността 2017


Национални кампании


 

Оперативна програма "Околна среда"

Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Червена книга на РБ 2015 г.