НАЧАЛО

Дежурни телефони

за сигнали в празнични и почивни дни:
042/ 692 200 и 0884 319 722
Постъпили сигнали на дежурните телефони.

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.

АКТУАЛНОвиж всички »

43 проекта ще бъдат финансирани в рамките на Националната кампания "Чиста околна среда - 2015 г." на територията на РИОСВ – Стара Загора

16.04.2015 г.
Конкурсът е обявен от МОСВ и ПУДООС.
повече»

НОВИНИвиж всички »

Собствениците на диви животни са длъжни да ги регистрират в РИОСВ

20.05.2015 г.
За издаване на регистрационни карти не се се заплащат такси. повече»

115 контролни проверки извърши РИОСВ - Стара Загора през април

19.05.2015 г.
115 контролни проверки на 88 обекта и дейности направиха през април експертите на РИОСВ - Стара Загора. 71 от тях са по плана за контрол през 2015 г., а 44 – извънредни, по получени сигнали...
повече»

Експертите на РИОСВ – Стара Загора се включиха в кампанията на Би Ти Ви „Да изчистим България заедно”

12.05.2015 г.
180 са почистените места повече»

РИОСВ - Стара Загора провери сигнали за запрашаване на въздуха

07.05.2015 г.
Според експертите наблюдаваното явление се дължи на майския цъфтеж на иглолистните видове
повече»

В две защитени местности в Ямболска област е разрешен добивът на листо-стъблена маса от блатно кокиче

04.05.2015 г.
Блатното кокиче е поставено под специален режим на опазване и регулирано ползване, съгласно Закона за биологичното разнообразие
повече»

РИОСВ – Стара Загора извърши проверки по чистотата на речните легла и прилежащите територии на реките в поречията на Марица и Тунджа

21.04.2015 г.
Проверките са във връзка със заповед на министъра на околната среда и водите от 12 февруари т.г.
повече»

Състояние на въздуха

Международни кампании

Оперативна програма "Околна среда"

Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни