НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

АКТУАЛНОвиж всички »

ВАЖНО!!! Нови изисквания при подаване на документи в РИОСВ - Стара Загора за обекти на територията на общините Котел и Тополовград

12.06.2018 г.
От днес 12.06.2018 г. влиза в сила нов Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите /ПУДРИОСВ/,  обнародван в брой 49 на Държавен вестник. 
повече»

ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за обработване на лични данни и информираност

25.05.2018 г.
От днес 25.05.2018 г. влиза в сила Общ европейски регламент за защита на личните данни, с който се въвеждат или разширяват съществуващи права, които засягат всички европейски граждани. Новите правила налагат писменно изразяване и потвърждаване на съгласие РИОСВ - Стара Загора в качеството си на администратор на лични данни,  да обработва (събира, използва, съхранява и изтрива) лични данни на физически лица.
1.Необходимо е при подаване на документи да се попълни декларация за съгласие.
2.При подаването на документи в РИОСВ - Стара Загора от физически и юридически лица, да бъдат предварително заличени всички лични данни на трети лица...
  повече»

Заповед за събиране на листо-стъблена маса от блатно кокиче през 2018 г.

02.05.2018 г.
Съгласно заповедта е забранено събирането на листо-стъблена маса от блатно кокиче от следните находища...
повече»

НОВИНИвиж всички »

РИОСВ – Стара Загора и ученици от ОУ „Кирил Христов” отбелязаха Европейската седмица на мобилността

20.09.2018 г.
РИОСВ – Стара Загора и ръководството на старозагорското основно училище „Кирил Христов” организираха спортен празник по повод Европейската седмица на мобилността – 2018 за учениците от V „в” клас. повече»

Санкции за 33 000 лв. наложи РИОСВ – Стара Загора през август

19.09.2018 г.
През август РИОСВ-Стара Загора провери 94 обекта . За установени пропуски в прилагането на екологичното законодателство, експертите са издали 63 предписания и 12 акта за установяване на административни нарушения. Пет са съставени за нарушения на Закона за водите, 3 - на Закона за опазване на околната среда и по 2 - на законите за биологичното разнообразие и управление на отпадъците.
повече»

РИОСВ – Стара Загора се включиха в почистването на Природен парк „Сините камъни“

17.09.2018 г.
Експертите на РИОСВ – Стара Загора, съвместно с колегите си от Регионалната лаборатория – Стара Загора и дирекцията на Природен парк „Сините камъни се включиха в инициативата "Да изчистим България заедно" на 15 септември.
повече»

РИОСВ – Стара Загора чисти утре в Природен парк „Сините камъни“

14.09.2018 г.
Експертите на РИОСВ – Стара Загора отново ще се включат в инициативата на bTV „Да изчистим България заедно”. Тази година екипът ни, съвместно с Регионалната лаборатория – Стара Загора и дирекцията на Природен парк „Сините камъни“, ще почиства на територията на ПП „Сините камъни“ край Сливен в деня обявен за национално почистване 15 септември 2018 г.
повече»

РИОСВ – Стара Загора и ДГС – Казанлък дадоха старт на кампанията „Да изчистим България заедно”

31.08.2018 г.
Служителите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Стара Загора и Държавното горско стопанство–Казанлък стартираха  повече»

РИОСВ – Стара Загора активно ще се включи в кампанията „Да изчистим България заедно”

29.08.2018 г.
За пореден път РИОСВ – Стара Загора ще се включи в инициативата „Да изчистим България заедно”на бТВ.  Тази година екипът ще участва в две почиствания на замърсени терени.
повече»

ЗЕЛЕН телефон

За сигнали в работни дни
от 09:00 до 17.30 ч.
тел. 042/ 692 200
За сигнали при аварийни ситуации в извънработно време - тел. 0885 632 494
---------------------------------------

Постъпили сигнали на дежурните телефони.
---------------------------------------
Процедура за приемане и обработване на сигнали.

Състояние на въздуха

Международни кампании

Европейска седмица на мобилността 16– 22 септември 2018г.


 

Национални кампании


 

Оперативна програма "Околна среда"

Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Червена книга на РБ 2015 г.