НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.

АКТУАЛНОвиж всички »

Важно!!!

17.02.2016 г.
От 12.02.2016г. влизат в сила нови формуляри на документите, които се подават в РИОСВ, по процедурите по ОВОС и ЕО (екологична оценка). повече»

ВАЖНО! ЗА ОПЕРАТОРИТЕ НА ИНСТАЛАЦИИ, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ РАЗТВОРИ- ТЕЛИ В СВОЯТА ДЕЙНОСТ

04.02.2016 г.
В срок до 31.03.2016 г., в РИОСВ – Стара Загора да бъде представена информация за консумацията на разтворители и количеството вложени разтворители по реда на т. 3.1 на Приложение № 8 към Наредбата, за календарната 2015 г.....
повече»

Важно! Такси по СЕВЕЗО

21.01.2016 г.
Всички оператори, имащи задължения да извършат класификация на обектите си и да изготвят Доклади за безопасност (ДБ) и за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) са длъжни да заплатят такса....
повече»

НОВИНИвиж всички »

Ученици от Четвърто основно училище „Кирил Христов” Стара Загора участваха в инициатива за освобождаване на птици край езерото „Загорка”

20.05.2016 г.
Петокласниците от Четвърто основно училище „Кирил Христов” участваха в инициатива за освобождаване на птици край езерото „Загорка” в Стара Загора на 19 май.
повече»

Международният ден на биологичното разнообразие 22 май в Стара Загора ще бъде отбелязан край езерото „Загорка”

18.05.2016 г.
Инициативата се организира от Спасителен център за диви животни и Регионалната инспекция по околната среда и водите в Стара Загора
повече»

Експертите на РИОСВ - Стара Загора извършиха 125 проверки през април

16.05.2016 г.
Експертите на РИОСВ - Стара Загора извършиха 125 контролни проверки на 111 обекта в Старозагорска, Сливенска и Ямболска области и издадоха 55 предписания. 
повече»

В град Гълъбово е регистрирано превишение на алармения праг за серен диоксид

03.05.2016 г.
В късните нощни часове на 2 май Автоматичната измервателна станция за контрол на въздуха в град Гълъбово регистрира превишение на алармения праг по показател серен диоксид.
повече»

Няма замърсяване на компонентите на околната среда, вследствие аварийната ситуация в Арсенал – гр. Казанлък

25.04.2016 г.
Няма замърсяване на компонентите на околната среда, вследствие възникналата днес  аварийна ситуация в Арсенал – гр. Казанлък . Няма риск за здравето на населението в гр. Казанлък.
повече»

Аварийна ситуация в Арсенал – гр. Казанлък

25.04.2016 г.
В РИОСВ – Стара Загора е получен сигнал за настъпила аварийна ситуация на площадката на Арсенал в гр.Казанлък.
повече»

ЗЕЛЕН телефон

За сигнали в работни дни
от 09:00 до 17.30 ч.
тел. 042/ 692 200
За сигнали при аварийни ситуации в извънработно време - тел. 0885 632 494
---------------------------------------

Постъпили сигнали на дежурните телефони.
---------------------------------------
Процедура за приемане и обработване на сигнали.

Състояние на въздуха

Международни кампании

Национални кампании


 

Оперативна програма "Околна среда"

Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Червена книга на РБ 2015 г.