НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

АКТУАЛНОвиж всички »

ВАЖНО!!! На вниманието на оператори на промишлени инсталации и съоръжения източници на шум

20.05.2019 г.
При възлагане на  Собствени периодични измервания на акредитирани лаборатории, следва да се има  предвид дали измерванията са проведени в съответствие с:
повече»

Заповед за събиране на листо-стъблена маса от блатно кокиче през 2019 г.

30.04.2019 г.
Съгласно заповедта е забранено събирането на листо-стъблена маса от блатно кокиче от следните находища...
повече»

ВАЖНО!!! ЗА ОПЕРАТОРИ ЕКСПЛОАТИРАЩИ СРЕДНИ ГОРИВНИ ИНСТАЛАЦИИ

14.01.2019 г.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАТОРИ НА СРЕДНИ ГОРИВНИ ИНСТАЛАЦИИ С ИЗДАДЕНИ КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ПО РЕДА НА ГЛАВА СЕДМА ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
С чл. 21, ал. 7 от наредбата се въвежда изискването оператор на дадена средна горивна инсталация, включена в комплексно разрешително да предоставя на директора на съответната РИОСВ в рамките на годишния доклад по чл. 125, ал. 1, т. 6 от Закона за опазване на околната среда следната информация:
повече»

НОВИНИвиж всички »

На 07.02.2020 г. в индустриалната част на град Ямбол възниква пожар на площадка за третиране на излезли от употреба моторни превозни средства.

07.02.2020 г.
От РИОСВ – Стара Загора незабавно е изпратен експертен екип на място за установяване на обстоятелствата около възникването на пожара  повече»

60 ПРОЕКТА НА УЧЕНИЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В ПОРЕДНОТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2019/2020 г.

28.01.2020 г.
Тазгодишното издание на конкурса ще продължи до 10 май 2020 г., а официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец юни. 
повече»

РИОСВ – Стара Загора провери площадка за третиране на отпадъци

23.12.2019 г.
Проверката установи, че става дума за регламентирана площадка, стопанисвана от фирма „АТЗ Проджект” ЕООД повече»

РИОСВ – Стара Загора провери площадки за отпадъци в ТЕЦ Сливен

10.12.2019 г.
След оглед и обход на тези площадки се констатира, че на всички регламентирани площадки се съхраняват разрешени видове отпадъци, с установен произход и в съответствие с условията на КР и законовите изисквания.  
повече»

РИОСВ – Стара Загора провери инсталацията за биогаз в с. Симеоново, общ. Тунджа

09.12.2019 г.
На 7 декември експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Стара Загора извършиха извънредна проверка във връзка с възникнал инцидент в инсталация за биогаз в с. Симеоново, общ. Тунджа.
повече»

РИОСВ - Стара Загора провери сигнали за мъртва риба в река Сазлийка

25.11.2019 г.
РИОСВ - Стара Загора провери сигнали за мъртва риба в река Сазлийка в землищата на селата Ракитница и Арнаутито, които бяха получени през почивните дни. 
повече»

ЗЕЛЕН телефон

За сигнали в работни дни
от 09:00 до 17.30 ч.
тел. 042/ 692 200
За сигнали при аварийни ситуации в извънработно време - тел. 0885 632 494
---------------------------------------

Постъпили сигнали на дежурните телефони.
---------------------------------------
Процедура за приемане и обработване на сигнали.

Състояние на въздуха

Международни кампании

Фотоконкурс ПриРодоЛюбие в 4 сезона

 

Национални кампании


 

Оперативна програма "Околна среда"

Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Червена книга на РБ 2015 г.