НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.

АКТУАЛНОвиж всички »

ВАЖНО! Възможности за съфинансиране на проекти по програма LIFE за 2016г. в областта на флуорсъдържащите парникови газове

03.08.2016 г.
Известие до всички предприятия експлоатиращи хладилни и климатични инсталации, които са засегнати от ограниченията  и забраните на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове.
повече»

​Считано от 01.07.2016г. таксите за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими

12.07.2016 г.
 събирани на основание на следните членове от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите:
  повече»

31.12.2016 г. е крайния срок всички бензиностанции да бъдат оборудвани със система, съответстваща на Етап II на улавянето на бензиновите пари (УБП).

11.07.2016 г.
Съгласно Наредба№ 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини всяка нова бензиностанция се оборудва със система, съответстваща на Етап II на улавянето на бензиновите пари.
Всяка съществуваща бензиностанция, която преминава през основен ремонт на системата за зареждане с гориво, се оборудва със система, съответстваща на Етап II на УБП.
повече»

НОВИНИвиж всички »

Експерти на РИОСВ – Стара Загора и Басейнова дирекция – Пловдив извършват оглед по река Тунджа край Сливен във връзка със сигнал за умряла риба

17.10.2016 г.
За случая са уведомени и служителитe на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури в Сливен. повече»

Експерти на РИОСВ – Стара Загора и Басейнова дирекция – Пловдив проверяват сигнал за умряла риба по река Тунджа край Сливен

17.10.2016 г.
В проверките са включени и служители на Регионална лаборатория – Стара Загора за вземане на водни проби.
повече»

17 наказателни постановления издаде директорът на РИОСВ – Стара Загора през септември

12.10.2016 г.
Експертите на РИОСВ – Стара Загора извършиха 135 контролни проверки на 131 обекта в Старозагорска, Сливенска и Ямболска области и община Тополовград.
повече»

Наторяване с птичи тор е причина за миризмите в град Сливен

30.09.2016 г.
Наторяване на земеделски земи с птичи тор е причина за острите, неприятни миризми в град Сливен, установи на място екип от експерти на РИОСВ-Стара Загора. повече»

РИОСВ-Стара Загора извършва извънредни проверки в Сливен

30.09.2016 г.
Екип от експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Стара Загора извършва проверки на различни промишлени източници и дейности в град Сливен. 
повече»

РИОСВ - Стара Загора ще отбележи Европейската седмица на мобилността с акция за почистване

16.09.2016 г.
Инициативата ще се проведе в Поддържан резерват „Долна Топчия” повече»

ЗЕЛЕН телефон

За сигнали в работни дни
от 09:00 до 17.30 ч.
тел. 042/ 692 200
За сигнали при аварийни ситуации в извънработно време - тел. 0885 632 494
---------------------------------------

Постъпили сигнали на дежурните телефони.
---------------------------------------
Процедура за приемане и обработване на сигнали.

Състояние на въздуха

Международни кампании

Национални кампании


 

Оперативна програма "Околна среда"

Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Червена книга на РБ 2015 г.