НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.

АКТУАЛНОвиж всички »

Заседание на Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС) за разглеждане на План за управление на Национален парк "Централен Балкан"

30.09.2015 г.
В изпълнение на разпоредбите на чл. 60, ал. 2 от Закона за защитените територии, Министерството на околната среда и водите (МОСВ) уведомява, че на 14.10.2015 г. (сряда) от 10:00 часа в зала "Партер" на МОСВ (сградата на ул. "Уилям Гладстон" № 67, ще бъде проведено заседание на ВЕЕС......
повече»

Собствениците на диви животни са длъжни да ги регистрират в РИОСВ

22.06.2015 г.
За издаване на регистрационни карти не се се заплащат такси.... повече»

НОВИНИвиж всички »

РИОСВ – Стара Загора, провери сигнал за разораване на площи в защитена зона от мрежата Натура 2000

07.10.2015 г.
На място, чрез GPS – приемник се установи, че разораните имоти не попадат в обхвата на защитена зона BG0002058  „Сините камъни – Гребенец”.....
повече»

Експертите на РИОСВ – Стара Загора провериха 89 обекта през август

25.09.2015 г.
Експертите на РИОСВ извършиха 98 проверки на 89 обекта и дейности в Старозагорска, Сливенска и Ямболска области и община Тополовград. Планираните контролни проверки са 63....
повече»

Нивата на серен диоксид в град Гълъбово са в норма в 23 часа

10.09.2015 г.
В 23 часа тази вечер нивата на серен диоксид са многократно под регламентираната норма от 350 микрограма на кубичен метър. Измерената концентрация от Автоматичната измервателна станция за този час е 28 микрограма на кубичен метър.
Във връзка с това екоинспекцията уведомява, че отпада необходимостта за предприемане на предпазни мерки от населението.
повече»

Превишение на алармения праг по показател серен диоксид е регистрирано тази вечер в град Гълъбово

10.09.2015 г.
РИОСВ – Стара Загора следи състоянието на въздуха и ще информира гражданите на Община Гълъбово при настъпили промени
повече»

Информация за превишение на алармения праг по показател серен диоксид в град Гълъбово

10.09.2015 г.
Публикуваме информация за населението при превишаване на алармения праг по показател серед диоксид в гр. Гълъбово
повече»

РИОСВ - Стара Загора стартира Седмицата на мобилността с акция по почистване в резерват „Горна Топчия”

10.09.2015 г.
Инициативата ще се проведе със съдействието на община „Тунджа” и кметството на селото. повече»

ЗЕЛЕН телефон

За сигнали в работни дни
от 09:00 до 17.30 ч.
тел. 042/ 692 200
За сигнали при аварийни ситуации в извънработно време - тел. 0885 632 494
Постъпили сигнали на дежурните телефони.
 

Състояние на въздуха

Международни кампании

Оперативна програма "Околна среда"

Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Червена книга на РБ 2015 г.