НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.

АКТУАЛНОвиж всички »

Обявява конкурс

26.10.2015 г.
Национален доверителен екофонд в партньорство с Фондация „Екологичен форум плюс“ и Национален парк „Рила“ ОБЯВЯВА извънредно издание на конкурса за природозащита на името на „Мими Праматарова“ на тема: „КЛИМАТЪТ И АЗ“. Условията и формулярите можете да намерите на -  http://myclimate.bg/bg/konkursi-i-nagradi/ Крайният срок за участие в конкурса е 30 ноември 2015 г.
повече»

Собствениците на диви животни са длъжни да ги регистрират в РИОСВ

22.06.2015 г.
За издаване на регистрационни карти не се се заплащат такси.... повече»

НОВИНИвиж всички »

Европейска седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) - 2015

27.11.2015 г.
Над 100 ученика от третите класове на Четвърто основно училище „Кирил Христов” в град Стара Загора се включиха в Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) – 2015 г......
повече»

108 проверки извърши РИОСВ – Стара Загора през октомври, два обекта са глобени за неизпълнени предписания

24.11.2015 г.
През октомври директорът е издал 7 наказателни постановления в размер на 38 000 лв.....
повече»

Концентрацията на серен диоксид в град Гълъбово вече е в норма

07.11.2015 г.
Постепенно нивата на замърсител серен диоксид в атомосферния въздух на град Гълъбово се   понижават и след 18:30 часа са под регламентираната норма от 350 микрограма на кубичен метър......
повече»

В град Гълъбово е отчетено превишение на алармения праг за серен диоксид

07.11.2015 г.
В 15:00, 16:00 и 17:00 часа днес Автоматичната измервателна станция за контрол на въздуха в град Гълъбово регистрира превишение на алармен праг по показател серен диоксид. Пунктът, който е разположен в централната градска част регистрира следните превишения:.....
повече»

Екип на РИОСВ – Стара Загора извърши проверка в района на селата Ценино и Кортен община Нова Загора на мястото на спукания тръбопровод

31.10.2015 г.
Взети са три почвени проби от Регионална лаборатория - Стара Загора. Едната от тях е фонова, а двете - са от мястото на разлива
повече»

РИОСВ – Стара Загора извършва проверка в село Ценино, община Нова Загора във връзка със сигнал за спукан тръбопровод за нефтопродукти

31.10.2015 г.
На място експертите ще установят какви са засегнатите площи и незабавните мерки, които трябва да се предприемат за минимизиране на щетите от разлива.
повече»

ЗЕЛЕН телефон

За сигнали в работни дни
от 09:00 до 17.30 ч.
тел. 042/ 692 200
За сигнали при аварийни ситуации в извънработно време - тел. 0885 632 494
---------------------------------------

Постъпили сигнали на дежурните телефони.
---------------------------------------
Процедура за приемане и обработване на сигнали.

Състояние на въздуха

Международни кампании

Оперативна програма "Околна среда"

Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Червена книга на РБ 2015 г.

Сигнали за корупция

Ако имате сигнал за корупция можете да го подадете, като попълните следната форма за обратна връзка с нас.