НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.

АКТУАЛНОвиж всички »

Заповед РД - 286/26.04.2017 г., издадена от министъра на околната среда и водите

28.04.2017 г.
Заповед РД - 286/26.04.2017 г., издадена от министъра на околната среда и водите, за ползване през 2017 г. на листо-стъблена маса от блатно кокиче. повече»

ВАЖНО!!!

10.04.2017 г.
От 28 април 2017 г. предстои промяна в адресите на интернет страницата и на  електронната поща на РИОСВ – Стара Загора
Промените ще бъдат както следва:

от  на 


отна
повече»

Промени в Закона за управление на отпадъците

31.01.2017 г.
Влезли в сила на 03.01.2017г. промени в Закона за управление на отпадъците (ЗУО), отнасящи се до разрешения и регистрационни документи за дейности с отпадъци, както и за дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и отпадъци от опаковки:
повече»

НОВИНИвиж всички »

36 проекта в обхвата на РИОСВ – Стара Загора са одобрени от ПУДООС в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2017 г.“

25.04.2017 г.
36 проекта на общини, кметства, училища и детски градини, в териториалния обхват на РИОСВ – Стара Загора, са одобрени за финансиране от ПУДООС в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2017 г.“. Списъкът на всички одобрени проекти може да намерите тук
повече»

Експерти на РИОСВ – Стара Загора гостуваха на екопразник в ОУ “Свети Паисий Хилендарски” в град Казанлък

21.04.2017 г.
Инициативата се проведе във физкултурния салон на училището... повече»

Деца от ОУ „Николай Лилиев” участваха в инициатива за Деня на Земята

20.04.2017 г.
Инициативата се проведе в класа на Добринка Костова. повече»

Повече от 100 са проверките на РИОСВ – Стара Загора през март

20.04.2017 г.
За отстраняване на пропуски в прилагането на екологичната нормативна база са дадени 78 предписания и са съставени два акта за нарушения на Закона за опазване на околната среда и Закона за чистотата на атмосферния въздух.
повече»

РИОСВ - Стара Загора провери сигнал за изтичане на фекални води в река Тунджа в Ямбол

04.04.2017 г.
Осъщественият на 3 април т.г. контрол се извърши съвместно със служители на компетентните институции - община Ямбол и „ВиК” ЕООД, град Ямбол. повече»

РИОСВ-Стара Загора проверява сигнал за изтичане на фекални води в река Тунджа

03.04.2017 г.
За изясняване на всички обстоятелства ще бъдат сезирани и други компетентни институции, а резултатите ще бъдат своевременно оповестени. повече»

ЗЕЛЕН телефон

За сигнали в работни дни
от 09:00 до 17.30 ч.
тел. 042/ 692 200
За сигнали при аварийни ситуации в извънработно време - тел. 0885 632 494
---------------------------------------

Постъпили сигнали на дежурните телефони.
---------------------------------------
Процедура за приемане и обработване на сигнали.

Състояние на въздуха

Международни кампании

Световният ден на земята се отбелязва на 22 април

Национални кампании


 

Оперативна програма "Околна среда"

Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Червена книга на РБ 2015 г.