НАЧАЛО

За контакти с нас

Стара Загора 6000
ул. "Стара планина" №2, пк.143
тел: 042/692 200;
факс: 042/602 447;
e-mail: 

Натиснете ТУК за да видите карта с местоположението на РИОСВ

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Дежурни телефони

за сигнали в празнични и почивни дни:
042/ 692 200 и 0884 319 722
Постъпили сигнали на дежурните телефони.

АКТУАЛНОвиж всички »

Задължения за кметове

16.04.2014 г.
Съгласно действащият към момента Закон за управление на отпадъците/ в сила от 13.07.2012г./ в срок до 13.07.2014г. кметовете на общини са длъжни да осигурят площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители на територията на общината, и при необходимост в други населени места.
повече»

Важна информация за кандидатите в Националната кампания „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2014г.“

04.04.2014 г.
Уважаеми кандидати в Националната кампания „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2014г.“, уведомяваме ви, че поради големия брой постъпили проектни предложения / над 3 000 бр./, срокът за обработването  и  разглеждането на документите  ще бъде удължен.
Повече информация можете да намерите  >>>тук<<<
повече»

НОВИНИвиж всички »

С разнообразни инициативи ще бъде отбелязан Деня на Земята – 22 Април 2014 г. в град Стара Загора

17.04.2014 г.
С беседи, игри и посещение в „Спасителния център за диви животни” към СНЦ „Зелени Балкани” ученици от ІV-то и ХІ-то основни училища в град Стара Загора и деца от ЦДГ „Светулка” ще отбележат Деня на Земята - 22 април. Инициативите ще се проведат от 22 до 24 април 2014 г. под надслов  Зелени градове.
повече»

Експертите на РИОСВ – Стара Загора провериха 120 обекта през март

16.04.2014 г.
За констатирани пропуски експертите са издали 72 предписания и са съставили 3 акта за нарушения на екологичната нормативна база.
повече»

РИОСВ – Стара Загора извърши незабавна проверка по сигнал за оцветяване на водите на река Енинска

31.03.2014 г.
Сигналът е предаден в РИОСВ – Стара Загора от телефон 112
повече»

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Стара Загора и Регионална лаборатория – Стара Загора се присъединяват към глобалната инициатива на WWF „Часът на Земята”

28.03.2014 г.
През тази година акцията ще се отбележи на 29 март, събота, от 20:30 до 21:30 часа


 
повече»

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ «ДЕЙНОСТИ ПО УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЗЕРВАТИ И ПОДДЪРЖАНИ РЕЗЕРВАТИ – ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА РИОСВ – СТАРА ЗАГОРА»

25.03.2014 г.
Пресконференцията ще се състои на 28 март т.г., от 11.00 часа в залата на СНЦ «Бизнес център – Елхово», гр. Елхово, ул. «Търговска» № 2, етаж 3.
повече»

РИОСВ – Стара Загора и ученици от Основно училище „Кирил Христов” – Стара Загора ще отбележат заедно Световния ден на водата – 22 март

19.03.2014 г.
Инициативата ще се проведе в четвъртък, 20 март 2014 г. повече»

Състояние на въздуха

Международни кампанииДен на Земята - 22 април 2014 г.

Оперативна програма "Околна среда" 

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
***

Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
***

Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.