НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

АКТУАЛНОвиж всички »

ВАЖНО!!! На вниманието на оператори на промишлени инсталации и съоръжения източници на шум

20.05.2019 г.
При възлагане на  Собствени периодични измервания на акредитирани лаборатории, следва да се има  предвид дали измерванията са проведени в съответствие с:
повече»

Заповед за събиране на листо-стъблена маса от блатно кокиче през 2019 г.

30.04.2019 г.
Съгласно заповедта е забранено събирането на листо-стъблена маса от блатно кокиче от следните находища...
повече»

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОГРАМА LIFE

19.04.2019 г.
В рамките на проект LIFE 14 САР/BG/ 000013 (САРТА ВG) и във връзка с обявяването на 4 април 2019г. на новата Покана за представяне на проектни предложения по Програма LIFE за 2019 година, Регионално звено за контакт — гр. Бургас организира информационен ден за потенциални бенефициенти.
повече»

НОВИНИвиж всички »

Ученици от гимназията по ветеринарна медицина „Иван Павлов“ посетиха РИОСВ – Стара Загора на 22 април – Международен Ден на Земята

23.04.2019 г.
В РИОСВ, учениците се запознаха с работата на служителите и как на практика се прилагат законите в областта на опазването на околната среда.
повече»

34 проекта ще бъдат финансирани от Националната кампания „За чиста околна среда” в Старозагорска, Сливенска и Ямболска области

23.04.2019 г.
Най – много проекти ще бъдат реализирани в област Стара Загора – 14, в Ямболска – 11, а 9 проекта ще се изпълнят в Сливенска област.
повече»

РИОСВ – Стара Загора установи 5 нарушения на Закона за управление на отпадъците през март

18.04.2019 г.
В рамките на контролната дейност са издали 74 предписания и са съставили 9 акта за установяване на административни нарушения. 
повече»

Директорът на РИОСВ – Стара Загора награди победителите в регионалния конкурс „Вода за всички”

22.03.2019 г.
В инициативата взеха участие общо 141 творби на ученици от Старозагорска, Сливенска и Ямболска области.  повече»

Номинирани рисунки и макети от проведен регионален ученически конкурс на тема „Вода за всички” 2019 г.

21.03.2019 г.
Сто четиридесет и една творби на ученици от 1 до 7 клас от Сливенска, Старозагорска и Ямболска области са допуснати до участие в регионален ученически конкурс, посветен на Световния ден на водата - 22 март.
повече»

РИОСВ – Стара Загора провери 168 обекти от началото на годината

19.03.2019 г.
При извършения контрол са издали 136 предписания и са стартирали 19 акта за установяване на административни нарушения.
повече»

ЗЕЛЕН телефон

За сигнали в работни дни
от 09:00 до 17.30 ч.
тел. 042/ 692 200
За сигнали при аварийни ситуации в извънработно време - тел. 0885 632 494
---------------------------------------

Постъпили сигнали на дежурните телефони.
---------------------------------------
Процедура за приемане и обработване на сигнали.

Състояние на въздуха

Международни кампании

22 май - Международен ден на биологичното разнообразие 

 

Национални кампании


 

Оперативна програма "Околна среда"

Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Червена книга на РБ 2015 г.