НАЧАЛО

Дежурни телефони

за сигнали в празнични и почивни дни:
042/ 692 200 и 0884 319 722
Постъпили сигнали на дежурните телефони.

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.

АКТУАЛНОвиж всички »

Mярка 6. "Развитие на стопанства и предприятия", Подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2015-2020 г.

29.06.2015 г.
Необходимите документи които трябва да се подадат в РИОСВ-Стара Загора за кандидатстване по горепосочената мярка са:
1. Заявление по образец, което можете да изтеглите от >>тук<<
2. Скици на имотите с координати
3. Документ за собственост или документ за аренда (наем) на заявените площи
4. Производствена програма
5. Удостоверение за регистрация на животновъден обект (когато се канднидат- ства за животновъдни ферми)
повече»

Собствениците на диви животни са длъжни да ги регистрират в РИОСВ

22.06.2015 г.
За издаване на регистрационни карти не се се заплащат такси.... повече»

НОВИНИвиж всички »

1161 тона отпадъци са събрани на територията на РИОСВ – Стара Загора по време на кампанията „Да изчистим България заедно”

01.07.2015 г.
В обхвата на РИОСВ – Стара Загора през петте дни на инициативата на БТВ „Да изчистим България заедно”, стартирала на 10 май и приключила на 27 юни, са участвали над 12 хиляди доброволци......
повече»

РИОСВ - Стара Загора конфискува 20 сухоземни костенурки

29.06.2015 г.
РИОСВ - Стара Загора конфискува 20 сухоземни костенурки от частен дом в град Сливен. Проверката, извършена по постъпил сигнал на „зеления“ телефон на РИОСВ, съвместно с представители на община Сливен, Областна дирекция на МВР – Сливен и Регионалната дирекция по горите - Сливен...
повече»

РИОСВ - Стара Загора се включва в 7-мото Международно преброяване на белия щъркел

22.06.2015 г.
Експертите на Регионалната инспекция в Стара Загора ще участват в преброяването, като по график ще извършат посещения във всички населени места на 6 общини.....
повече»

Възстановена е работата на Автоматичната измервателна станция за контрол на въздуха в град Стара Загора

22.06.2015 г.
От средата на миналата седмица започна поетапното въвеждане в експлоатация на всички анализатори за атмосферните замърсители, характеризиращи качеството на атмосферния въздух...
повече»

РИОСВ - Стара Загора провери 106 обекта през май

16.06.2015 г.
За установени несъответствия по прилагането на екологичното законодателство са дадени 41 предписания
повече»

РИОСВ – Стара Загора се включи в инициативата „Да изчистим България заедно”

09.06.2015 г.
Служителите на РИОСВ - Стара Загора се включиха в кампанията  на Би Ти Ви „Да изчистим България заедно”. На 7 юни експертите почистиха пътеките за посетители в резерват „Кутелка” в землището на град Сливен....
повече»

Състояние на въздуха

Международни кампании

Оперативна програма "Околна среда"

Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни