НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

АКТУАЛНОвиж всички »

Кампания „Европейска седмица на мобилността” 2019 г.

03.07.2019 г.
В основата на кампанията „Европейска седмица на мобилността” е заложен принципът за популяризиране на множество ползи за околната среда и здравето на хората от използването на различни начини за предвижване.
повече»

5 юни Световен ден на околната среда

05.06.2019 г.
По случай Световния ден на околната среда, на 05 юни се проведе Беседа с учениците от 5 и 6 клас на Основно училище „Кирил Христов“ град Стара Загора на тема: „Качество на въздуха и уреди за измерването му“.
повече»

Предстои обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на цех за производство на олово” в поземлен имот 68850.112.5, гр. Стара Загора

05.06.2019 г.
Инвестиционно предложение за „Изграждане на цех за производство на олово” в поземлен имот 68850.112.5, гр. Стара Загора.
повече»

НОВИНИвиж всички »

РИОСВ – Стара Загора провери площадка за третиране на отпадъци

23.12.2019 г.
Проверката установи, че става дума за регламентирана площадка, стопанисвана от фирма „АТЗ Проджект” ЕООД повече»

РИОСВ – Стара Загора провери площадки за отпадъци в ТЕЦ Сливен

10.12.2019 г.
След оглед и обход на тези площадки се констатира, че на всички регламентирани площадки се съхраняват разрешени видове отпадъци, с установен произход и в съответствие с условията на КР и законовите изисквания.  
повече»

РИОСВ – Стара Загора провери инсталацията за биогаз в с. Симеоново, общ. Тунджа

09.12.2019 г.
На 7 декември експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Стара Загора извършиха извънредна проверка във връзка с възникнал инцидент в инсталация за биогаз в с. Симеоново, общ. Тунджа.
повече»

РИОСВ - Стара Загора провери сигнали за мъртва риба в река Сазлийка

25.11.2019 г.
РИОСВ - Стара Загора провери сигнали за мъртва риба в река Сазлийка в землищата на селата Ракитница и Арнаутито, които бяха получени през почивните дни. 
повече»

Министерството на здравеопазването обявява XII-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” за учебната 2019/2020 година

28.10.2019 г.
Националният конкурс започва от 8 ноември 2018 г. и продължава до 10 май 2020 г. Конкурсът ще се проведе в три възрастови категории: 1-4 клас; 5-7 клас и 8-12 клас. 
повече»

Екоклуб „Посланици на природата” на гости на Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора

28.10.2019 г.
На 28.10.2019 г. група ученици от екоклуб  „Посланици на природата” и участници в европейския проект „Do Best With Waste”  по програма „Еразъм+” Ключова дейност 2 – „Стратегически партньорства“,  сектор "Училищно образование", проекти за "Партньорства за училищен обмен" 2019-1-PT01-KA229-061087_5, посетиха РИОСВ- Стара Загора повече»

ЗЕЛЕН телефон

За сигнали в работни дни
от 09:00 до 17.30 ч.
тел. 042/ 692 200
За сигнали при аварийни ситуации в извънработно време - тел. 0885 632 494
---------------------------------------

Постъпили сигнали на дежурните телефони.
---------------------------------------
Процедура за приемане и обработване на сигнали.

Състояние на въздуха

Международни кампании

Фотоконкурс ПриРодоЛюбие в 4 сезона

 

Национални кампании


 

Оперативна програма "Околна среда"

Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Червена книга на РБ 2015 г.