НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.

2017 година

Доклади съгласно чл.154а, ал.9, т.2 от ЗООС за извършени проверки на обекти с комплексни разрешителни през 2016 г.

КонтурГлобал Марица Изток 3 АД 552 Kb (PDF) свали
Мини Марица Изток ЕАД, Обединени северни насипища 295 Kb (PDF) свали
Аякс - 95 ООД, пл. с. Боздуганово 482 Kb (PDF) свали
Лемприер Уул ЕООД, гр. Сливен 595 Kb (PDF) свали
БРИКЕЛ ЕАД, гр. Гълъбово 610 Kb (PDF) свали
ЕЙ И ЕС -3С Марица Изток 1 915 Kb (PDF) свали
Арсенал АД, Завод 3, гр. Казанлък 497 Kb (PDF) свали
„Ембул инвестмънт”АД, гр. Стара Загора 365 Kb (PDF) свали
„Еко фарм 2005” ЕООД, гр. Сливен, площадка с. Панаретовци 419 Kb (PDF) свали