Отпадъци и почви

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Издадени виж всички »

Издадени разрешителни за дейности с отпадъци - 2018 г.

РЕШЕНИЕ № 13-ДО-534-00  от 10.01.2018 г. на “ЛЮДОН ТРАНС“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-535-00  от 11.01.2018 г. на „МОНАМУР 6” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-409-04  от 15.01.2018 г. на „ПЕТГРУП – ГЪЛЪБОВО”  ЕООД                                      
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-536-00  от 17.01.2018 г. на “ПЕТРОЛ СЪРВИС“ ЕООД                                           
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-537-00  от 15.02..2018 г. на „АВТО-БАЗА ЧЕРГАНОВО” ЕООД