Отпадъци и почви

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Издадени виж всички »

Издадени регистрационни документи за дейности с отпадъци - 2018 г.

РЕШЕНИЕ № 13-РД-432-00  от 02.01.2018 г . на  „Аполон-В” ООД              
РЕШЕНИЕ № 13-РД-430-00  от 02.01.2018 г . на  „ЕТ „ИЛИЯ ИЛИЕВ-СВЕДИ”
РЕШЕНИЕ № 13-РД-165-05  от 12.01.2018 г . на  „МЕТАЛ ИНВЕСТ”
РЕШЕНИЕ № 13-РД-434-00  от 17.01.2018 г . на  „ВАЛ-КОМ”ЕООД                    
РЕШЕНИЕ № 13-РД-411-01  от 19.01.2018 г . на   „БРИГАДА”  ЕООД                       
РЕШЕНИЕ № 13-РД-435-00  от 25.01.2018 г . на  „ПАТЕРКОВ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-436-00  от 19.01.2018 г . на  „БУЛИНВЕСТ – КОМ“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-201-04  от 30.01.2018 г . на  „МИЛЧЕВ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-430-02  от 01.02.2018 г . на  „ЕТ „ИЛИЯ ИЛИЕВ-СВЕДИ“
РЕШЕНИЕ № 13-РД-294-02  от 06.02.2018 г . на  „ЕКИПМАР” ООД“
РЕШЕНИЕ № 13-РД-434-01  от 06.02.2018 г . на  „ВАЛ-КОМ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-205-02  от 12.02.2018 г . на  “ВИДКОМ” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-329-01  от 08.02.2018 г . на  “БГ ПЛАСТ-2001” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-437-00  от 26.02.2018 г . на  „EКО ПЛАСТИК ТРЕЙД” ООД