НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Кампании

„Да изчистим България заедно”

Експертите на РИОСВ-Стара Загора и РЛ-Стара Загора активно участваха в инициативата на бТВ „Да изчистим България заедно”. Служителите почистваха част от защитена зона „Язовир Копринка” южно от язовира в землището на село Копринка 

Ученици от Четвърто основно училище „Кирил Христов” Стара Загора участваха в инициатива за освобождаване на птици край езерото „Загорка”

Петокласниците от Четвърто основно училище „Кирил Христов” участваха в инициатива за освобождаване на птици край езерото „Загорка” в Стара Загора на 19 май. Птица от вида Зеленоглава патица и четирите й малки вече са обитатели на езерото. Инициативата се организира по повод Международния ден на биологичното разнообразие - 22 май от РИОСВ-Стара Загора и Спасителен център за диви животни. 
Доброволци от „Зелени Балкани” разказаха за възрастния екземпляр, който от няколко години е обитател на центъра и вече има поколение. Децата научиха още за историята на кампанията, стартирала преди повече от 20 години от Рио де Жанейро, за Спасителния център за диви животни, в който ветеринарни специалисти и доброволци ежегодно помагат за лечението на много защитени видове птици и животни.

Учениците от ХІ ОУ „Николай Лилиев” Стара Загора залесяваха в двора на училището си

Инициативата се проведе по повод Световния ден на Земята
 
РИОСВ – Стара Загора и ръководството на ХІ ОУ „Николай Лилиев” Стара Загора организираха две мероприятия, посветени на Световния ден на Земята – 22 април.
На 14 април учениците от 1 до 6 клас засадиха в двора на училището 15 фиданки от вида туя. Инициативата бе подкрепена и се осъществи със съдействието на Регионално управление по горите – Стара Загора.
На 22 април се проведе открит урок, беседа и занимателни игри с ученици от 1 б клас на същото училище. Темата на проведеното мероприятие бе разделно събиране на отпадъците и приноса на всеки човек в опазването на природата. Учениците слушаха песни, четоха разкази за отпадъците от учебното помагало ВЪЛШЕБСТВА на Васил Кинов и сглобяваха пъзели с екопослания за опазването на природата.
 

Ученици от Второ основно училище в град Раднево участваха в инициатива за Световния ден на влажните зони – 2 февруари

РИОСВ – Стара Загора, Община Раднево, Спасителен център за диви животни на СНЦ „Зелени Балкани” и ръководството на Второ основно училище ”Свети Паисий Хилендарски”, град Раднево организираха наблюдения на зимуващи птици в района на язовир „Овчарица” за учениците от екоклуба на училището на 29 януари 2016г., петък.
Експертите запознаха малките природолюбители с историята на Рамсарската конвенция и екоинициативата, посветена на тези изключително ценни за човека територии – влажните зони.
Със зрителни тръби и бинокли учениците наблюдаваха зимуващите там защитени видове птици – Къдроглав пеликан, Бяла чапла, Малък гмурец, Тръстиков блатар.
Всички ученици получиха дипляна с информация за богатото биологично разнообразие на язовир „Овчарица”, бележник с екокалендар и магнит със защитен вид птица.
 

Европейска седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) - 2015

Над 100 ученика от третите класове на Четвърто основно училище „Кирил Христов” в град Стара Загора се включиха в Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) – 2015 г.
Инициатива, която стартира на 23 ноември в училището имаше за цел да обърне внимание на повторната употреба на книги и играчки. Децата, с помощта на класните си ръководители, в рамките на няколко дни, събираха в училище прочетени книжки и играчки. Днес във фоайето на училището си направиха базар и си ги размениха. Така всеки можеше да си вземе нова книжка, която да прочете.
РИОСВ – Стара Загора връчи грамоти на класните ръководители и най – изявилите се ученици за активното им участие в кампанията, както и лепенки със защитени растения или животни за всеки участник.
Част от събраните книжки и играчките ще бъдат предоставени на Дома за деца лишени от родителски грижи „Теофано Попова” в Стара Загора.

22 април– Световeн ден на Земята

РИОСВ – Стара Загора отбеляза Световния ден на Земята с ученици от първи до четвърти клас в ЧСОУ „Нов век”, село Кирилово.
Експерти на РИОСВ – Стара Загора посетиха ЧСОУ „Нов век”, село Кирилово по повод Световния ден на Земята – 22 април.
Мероприятието протече под мотото на кампания - „Време е да дадем пример“.
Децата дадоха пример и изразиха своето отношение към природата като нарисуваха слънчеви картини с чисти поля и гори, с огромно разнообразие от растения и животни. Участниците бяха единодушни, че всеки трябва да не замърсява местата, на които живее или посещава.
Ученици, техните учители и експерти на РИОСВ – Стара Загора засадиха дръвчета в двора на училището в село Кирилово.
Всички участници получиха награди – бележник със световните екодати.

РИОСВ - Стара Загора и ученици от две старозагорски училища отбелязаха Световния ден на водата - 22 март

Дейностите стартираха на 20 март с презентация на тазгодишната тема на кампанията: „Вода и устойчиво  развитие”. Експерти на РИОСВ – Стара Загора представиха пред ученици от 4 б клас на ХІ ОУ „Николай Лилиев”, град Стара Загора значението на този ценен ресурс за живота на всички живи организми на планетата. Дебатираха и обсъждаха източниците на замърсяването на водите, опазването и пестенето на ценния ресурс. На четвъртокласниците и техните учители бе представен и екофилм за биоразградимите отпадъци. Всички бяха впечатлени от огромния процент на този вид отпадък в общото количество на отпадъците – около и над 50% и единодушно взеха решение да си закупят компостер за училищния двор.
На 23 март, понеделник, с група изявени ученици от ОУ „Кирил Христов”, град Стара Загора експерти от РИОСВ – Стара Загора посетиха природна забележителност Гранитския дъб в село Гранит, община Братя Даскалови. На представянето на историята на хилядолетника  присъства и кмета на селото Антоний Димитров, който подари фиданка, хваната от жълъд на хилядолетника. Растението бе посадено в двора на училището.