НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Кампании

Световен ден на влажните зони

РИОСВ-Стара Загора проведе информационно - образователна кампания с ученици от две старозагорски училища по повод Световния ден на влажните зони, който ежегодно се отбелязва на 2 февруари.
Съвместно със Спасителния център за диви животни – Стара Загора, РИОСВ организира посещение на ученици от 1 до 8 клас на ЧСОУ „Нов век”, село Кирилово в Центъра. На място децата се запознаха с целите на екоинициативата и дейността на Спасителния център в гр. Стара Загора. Учениците разбраха, че това е единствения такъв център в страната ни и че годишно стотици птици са намирали подслон и грижа от ветеринарните специалисти и доброволците там. С огромно любопитство децата разгледаха птиците в посетителския кът и разбраха за размножителните програми на белошипата ветрушка и белоглавия лешояд.

С презентации на тема „Влажни зони в България”

се проведе втората инициатива с ученици от шестите класове на 4ОУ „Кирил Христов”, град Стара Загора. Седем ученика изготвиха и разказаха за влажни зони в страната ни и огромното разнообразие от растителни и животински видове, които ги обитават.

Всички участници получиха магнити с растителни и животински видове и стикери за Световния ден на влажните зони.
 

Световен ден на околната среда


Ученици от Основно училище „Васил Левски” и експерти от РИОСВ – Стара Загора заедно отбелязаха 5 юни - Световен ден на околната среда.
Участниците направиха едночасов поход сред прелестите на Сърнена Средна гора край село Бузовград, община Казанлък и посетиха Природна забележителност „Мегалита”.
Това е най-новата защитена територия в обхвата на РИОСВ – Стара Загора, обявена за природна забележителност със заповед на министъра на околната среда и водите през 2013 г.

Международния ден на биологичното разнообразие - 22 май 2014 г.


Експерти на РИОСВ – Стара Загора, ученици от 3 б клас на 11 ОУ „Николай Лилиев”, град Стара Загора и доброволци от „Младежки център за развитие Взаимопомощ”, град Казанлък отбелязаха Международния ден на биологичното разнообразие - 22 май.
Инициативата се проведе в класната стая на учениците от 3 б клас на ХІ ОУ „Кирил Христов”, Стара Загора.
Домакините посрещнаха гостите от РИОСВ – Стара Загора и доброволците от Испания, Швеция и Германия по стар български обичай - с хляб и сол.
Дейностите стартираха с презентация за международната екоинициатива и категориите защитени територии за опазването на биологичното разнообразие. Участниците разказаха за своето любимо животно и научиха как да изработят къщички за птици от балони, лепило и канап.