НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.

Комплексни проверки виж всички »

Комплексни проверки за 2017 г.

От връзките по-долу можете да се запознаете с желаните доклади от проверки.
"ВиК" ЕООД, ГПСОВ Стара Загора 112 Kb (PDF) свали
"Завод за каучукови уплътнители" АД, с. Горно Ботево 64 Kb (PDF) свали
"Делталакт" ООД, гр. Стара Загора, предприятие за производство с. Стоил войвода 116 Kb (PDF) свали
"Хемус милк комерс" ООД, гр. Сливен, производствена площадка гр.Сливен, Северна промишлена зона 136 Kb (PDF) свали
магазин ТеМаркет с оператор Максима България ЕООД, гр. София, търговска площадка гр. Раднево 102 Kb (PDF) свали
Новико норд АД, гр.Чирпан 69 Kb (PDF) свали
Евтерпа козметикс ЕООД, с. Партизанин, общ. Чирпан 110 Kb (PDF) свали
"Пенчев - 2002" ЕООД, гр. Чирпан 137 Kb (PDF) свали
„Градус 2” ООД гр. Нова Загора 189 Kb (PDF) свали
„МАКС” ООД гр. Стара Загора 124 Kb (PDF) свали
"Мега ресурс" АД, гр. Ямбол 190 Kb (pdf) свали
"Робетет България" ЕООД 140 Kb (PDF) свали
"Вила Ямбол ЕАД, гр. Ямбол 106 Kb (PDF) свали