НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Месечни отчети на контролната дейност

Отчети за контролната дейност за 2018 г.

Отчет Януари-февруари 2018г. 117 Kb (pdf) свали
Отчет Март 2018 г. 119 Kb (pdf) свали
Отчет Април 2018 г. 118 Kb (pdf) свали
Отчет Май 2018 г. 123 Kb (pdf) свали
Отчет Юни 2018 г. 78 Kb (pdf) свали
Отчет Юли 2018 г. 80 Kb (pdf) свали
Отчет Август 2018 г. 123 Kb (pdf) свали
Отчет Септември 2018 г. 121 Kb (pdf) свали
Отчет Октомври 2018 г. 121 Kb (pdf) свали
Отчет Ноември 2018 г. 120 Kb (pdf) свали
Отчет декември 2018г. 122 Kb (pdf) свали

Отчети за контролната дейност за 2017 г.

Отчет Януари-февруари 2017г. 81 Kb (pdf) свали
Отчет Март 2017 г. 79 Kb (pdf) свали
Отчет Април 2017 г. 78 Kb (pdf) свали
Отчет Май 2017 г. 80 Kb (pdf) свали
Отчет Юни 2017 г. 82 Kb (pdf) свали
Отчет Юли 2017 г. 82 Kb (pdf) свали
Отчет Август 2017 г. 80 Kb (pdf) свали
Отчет Септември 2017 г. 81 Kb (pdf) свали
Отчет Октомври 2017 г. 81 Kb (pdf) свали
Отчет Ноември 2017 г. 80 Kb (pdf) свали
Отчет декември 2017г. 122 Kb (pdf) свали

Отчети за контролната дейност през 2016 г.

Отчет януари - февруари 2016 г. 74 Kb (pdf) свали
Отчет март 2016г. 52 Kb (pdf) свали
Отчет април 2016г. 61 Kb (pdf) свали
Отчет май 2016г. 58 Kb (pdf) свали
Отчет юни 2016г. 69 Kb (pdf) свали
Отчет юли 2016г. 82 Kb (pdf) свали
Отчет август 2016г. 101 Kb (pdf) свали
Отчет септември 2016г. 80 Kb (pdf) свали
Отчет октомври 2016г. 81 Kb (pdf) свали
Отчет ноември 2016г. 83 Kb (pdf) свали
Отчет декември 2016г. 80 Kb (pdf) свали

Отчети за контролната дейност през 2015 г.

Месечен отчет за контролната дейност през м. януари-м.февруари 204 Kb (pdf) свали
Месечен отчет за контролната дейност през м. март 136 Kb (pdf) свали
Месечен отчет за контролната дейност през м. април 145 Kb (pdf) свали
Месечен отчет за контролната дейност през м. май 138 Kb (pdf) свали
Месечен отчет за контролната дейност през м. юни 134 Kb (pdf) свали
Месечен отчет за контролната дейност през м. юли 135 Kb (pdf) свали
Месечен отчет за контролната дейност през м. август 202 Kb (pdf) свали
Месечен отчет за контролната дейност през м. септември 204 Kb (pdf) свали
Месечен отчет за контролната дейност през м. октомври 207 Kb (pdf) свали
Месечен отчет за контролната дейност през м. ноември 101 Kb (pdf) свали
Месечен отчет за контролната дейност през м. декември 203 Kb (pdf) свали

Отчети за контролната дейност през 2014 г.

Месечен отчет за контролната дейност през м. януари-м.февруари 198 Kb (pdf) свали
Отчет м. март 12 Kb (pdf) свали
Отчет м. април 12 Kb (pdf) свали
Отчет м. май 197 Kb (pdf) свали
Отчет м. юни 195 Kb (pdf) свали
Отчет м. юли 78 Kb (pdf) свали
Отчет м. август 75 Kb (pdf) свали
Отчет м. септември 197 Kb (pdf) свали
Отчет м.октомври 199 Kb (pdf) свали
Отчет м. ноември 199 Kb (pdf) свали
Отчет м. декември 201 Kb (pdf) свали