НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ

Експерти на РИОСВ и Регионалната лаборатория в Стара Загора ще участват в „Да изчистим България заедно” на 4 юни

03.06.2016 г.
Служителите на РИОСВ и РЛ в Стара Загора ще се включат в инициативата на bТВ „Да изчистим България заедно” на 4 юни.  Експертите от регионални структури на МОСВ от град Стара Загора ще почистват в защитена зона „Язовир Копринка” южно от язовира в землището на село Копринка.
повече»

РИОСВ – Стара Загора провери сигнал за инцидент в Завод 4 на „Арсенал” в Мъглиж

28.05.2016 г.
Незабавна проверка в късните вечерни часове снощи извърши РИОСВ-Стара Загора по сигнал за инцидент в Завод 4 на „Арсенал” в град Мъглиж. Сигналът е подаден в 23 ч. на 27 май 2016 г. от националния спешен телефон 112.
повече»

Ученици от Четвърто основно училище „Кирил Христов” Стара Загора участваха в инициатива за освобождаване на птици край езерото „Загорка”

20.05.2016 г.
Петокласниците от Четвърто основно училище „Кирил Христов” участваха в инициатива за освобождаване на птици край езерото „Загорка” в Стара Загора на 19 май.
повече»

Няма замърсяване на компонентите на околната среда, вследствие аварийната ситуация в Арсенал – гр. Казанлък

25.04.2016 г.
Няма замърсяване на компонентите на околната среда, вследствие възникналата днес  аварийна ситуация в Арсенал – гр. Казанлък . Няма риск за здравето на населението в гр. Казанлък.
повече»

В две защитени местности на територията на РИОСВ – Стара Загора е разрешено събирането на листо – стъблена маса от блатно кокиче през 2016 г.

20.04.2016 г.
В защитени местности „Дебелата кория", село Блатец, община Сливен и „Блатото", с. Палаузово, община Стралджа със заповед на министъра на околната среда и водите е разрешено добиването на листо-стъблена маса от блатно кокиче през 2016 г. 
повече»