НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ

РИОСВ-Стара Загора провери 79 обекта през ноември 2015 г.

17.12.2015 г.
Сто и четири контролни проверки на 79 обекта извършиха експертите на РИОСВ – Стара Загора през ноември 2015 г. Шестдесет и девет от тях са планирани, а 35 – извънредни - по сигнали и за изпълнение на издадени предписания по законите за биологичното разнообразие и управлението на отпадъците. повече»

През изминалото денонощие е отчетено превишение на средноденонощната норма за фини прахови частици в град Стара Загора

09.12.2015 г.
Автоматичната измервателна станция „Зелен клин” е отчела 3,6 пъти превишение на средноденонощната норма от 50  микрограма на кубичен метър за фини прахови частици през изминалото денонощие.
повече»

В град Гълъбово е отчетено превишение на алармения праг за серен диоксид

07.11.2015 г.
В 15:00, 16:00 и 17:00 часа днес Автоматичната измервателна станция за контрол на въздуха в град Гълъбово регистрира превишение на алармен праг по показател серен диоксид. Пунктът, който е разположен в централната градска част регистрира следните превишения:.....
повече»

Екип на РИОСВ – Стара Загора извърши проверка в района на селата Ценино и Кортен община Нова Загора на мястото на спукания тръбопровод

31.10.2015 г.
Взети са три почвени проби от Регионална лаборатория - Стара Загора. Едната от тях е фонова, а двете - са от мястото на разлива
повече»

РИОСВ – Стара Загора извършва проверка в село Ценино, община Нова Загора във връзка със сигнал за спукан тръбопровод за нефтопродукти

31.10.2015 г.
На място експертите ще установят какви са засегнатите площи и незабавните мерки, които трябва да се предприемат за минимизиране на щетите от разлива.
повече»