НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ

Няма замърсяване на компонентите на околната среда, вследствие аварийната ситуация в Арсенал – гр. Казанлък

25.04.2016 г.
Няма замърсяване на компонентите на околната среда, вследствие възникналата днес  аварийна ситуация в Арсенал – гр. Казанлък . Няма риск за здравето на населението в гр. Казанлък.
повече»

В две защитени местности на територията на РИОСВ – Стара Загора е разрешено събирането на листо – стъблена маса от блатно кокиче през 2016 г.

20.04.2016 г.
В защитени местности „Дебелата кория", село Блатец, община Сливен и „Блатото", с. Палаузово, община Стралджа със заповед на министъра на околната среда и водите е разрешено добиването на листо-стъблена маса от блатно кокиче през 2016 г. 
повече»

РИОСВ-Стара Загора извърши проверка по сигнал за замърсяване водите на река Еледжик в село Априлово, община Гълъбово

08.04.2016 г.
РИОСВ – Стара Загора провери сигнал на кметовете на село Априлово и община Гълъбово за замърсяване водите на река Еледжик в селото. В сигнала е посочено, че водите на реката, преминаваща през село Априлово са оцветени и са с остра неприятна миризма. Съобщава се, че източник на замърсяването на река Еледжик е свинекомплекс в съседното село Пъстрен, община Опан.
повече»

РИОСВ – Стара Загора извърши последваща проверка на Депо за неопасни отпадъци в град Ямбол

28.03.2016 г.
Експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Стара Загора извършиха на 25 март  контролна проверка на Депо за неопасни отпадъци - Ямбол в землището на село Хаджидимитрово, община Тунджа, област Ямбол с оператор „Регионално депо –Ямбол“ ДЗЗД.
На място се констатира, че формираните инфилтратни води от депото се отвеждат в
повече»

Световния ден на водата - 22 март тази година се проведе в ХІ основно училище „Николай Лилиев” град Стара Загора

24.03.2016 г.
РИОСВ – Стара Загора съвместно с ръководството на ХІ основно училище „Николай Лилиев” град Стара Загора организира информационна кампания, посветена на Световния ден на водата. Инициативата се проведе на 22 март, вторник, и в нея се включиха всички 250 ученика от старозагорското училище.
повече»