НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ

РИОСВ - Стара Загора ще санкционира „Брикел” за допуснато запрашаване на въздуха

10.07.2019 г.
При извършената днес проверка на място на депо за неопасни производствени отпадъци на ТЕЦ „Брикел” и на площадката на централата беше констатирано, че оросителната система на депото работи в нормален режим и няма запрашаване. 
повече»

Няма замърсяване на въздуха в гр. Гълъбово от началото на юли

03.07.2019 г.
Във връзка с постъпили сигнали за задимяване на въздуха в гр. Гълъбово от експлоатацията на горивната инсталация „Брикел” ЕАД, РИОСВ - Стара Загора информира, че няма нарушаване на качеството на атмосферния въздух. 
повече»

Няма превишение на нормите за качество на атмосферния въздух вследствие на пожара в ТЕЦ „Марица-изток 2“ЕАД,с.Ковачево

24.06.2019 г.
На 24.06.2019 г. в РИОСВ - Стара Загора е постъпил сигнал за запалване на комин в ТЕЦ „Марица-изток 2“ ЕАД, село Ковачево. В тази връзка и съгласно действащото Комплексно разрешително операторът е информирал за възникнала авария в един от абсорберите на СОИ, който е в ремонт.
повече»

Прекратено е административното производство по „Изграждане на цех за производство на олово” в Стара Загора

10.06.2019 г.
На 10.06.2019 г. в РИОСВ - Стара Загора е постъпило искане от  „Ресайкъл Компани“ ЕООД за оттегляне на инвестиционно предложение за „Изграждане на цех за производство на олово” в поземлен имот 68850.112.5 по кадастралната карта на гр. Стара Загора.
повече»

46 ПРОЕКТА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА НОМИНИРАНИ В НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2018/2019 г.

30.05.2019 г.
Конкурсът се организира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерство на околната среда и водите и Представителството на Европейската комисия в България.
повече»

Ученици от гимназията по ветеринарна медицина „Иван Павлов“ посетиха РИОСВ – Стара Загора на 22 април – Международен Ден на Земята

23.04.2019 г.
В РИОСВ, учениците се запознаха с работата на служителите и как на практика се прилагат законите в областта на опазването на околната среда.
повече»