НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Стара Загора и Регионална лаборатория – Стара Загора се присъединяват към глобалната инициатива на WWF „Часът на Земята”

16.03.2016 г.
Присъединете се към инициативата, която ще се отбележи в събота, 19 март, от 20:30 до 21:30 часа
повече»

Национален Доверителен Екофонд обявява десетото поред издание на литературния конкурс „Мими Праматарова“

10.03.2016 г.
Тази година конкурсът е на тема „Климатът и аз. Човешкото лице на климатичните промени“.
Конкурсът е насочен към ученици от българските средни училища. Повече информация за конкурса можете да намерите на сайта на НДЕФ  
повече»

Ученици от град Раднево отбелязват Световния ден на влажните зони – 2 февруари

28.01.2016 г.
На 29 януари, петък, на язовирната стена на „Овчарица” експерти и ученици от екоклуба на Второ основно училище „Свети Паисий Хилендарски”в град Раднево, ще наблюдават зимуващите птици край язовира.
повече»

В град Гълъбово е отчетено превишение на алармения праг за серен диоксид

29.12.2015 г.

29.12.2015 г.

 
В 15:00, 16:00 и 17:00 часа днес Автоматичната измервателна станция за контрол на въздуха в град Гълъбово регистрира превишение на алармен праг по показател серен диоксид. Пунктът, който е разположен в централната градска част регистрира следните превишения:
  повече»

РИОСВ-Стара Загора провери 79 обекта през ноември 2015 г.

17.12.2015 г.
Сто и четири контролни проверки на 79 обекта извършиха експертите на РИОСВ – Стара Загора през ноември 2015 г. Шестдесет и девет от тях са планирани, а 35 – извънредни - по сигнали и за изпълнение на издадени предписания по законите за биологичното разнообразие и управлението на отпадъците. повече»