НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ

РИОСВ – Стара Загора и БДИБР провериха сигнал за замърсяване на р. Тунджа

12.10.2017 г.
Екип от експерти на РИОСВ, Регионална лаборатория  към ИАОС в Стара Загора, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив и община Тунджа извършиха проверки по сигнали за замърсяване на р. Тунджа в Ямбол и село Ханово, община „Тунджа“.
повече»

Сигнал за неправилно съхранение на амониева селитра провери РИОСВ- Стара Загора

28.09.2017 г.
РИОСВ-Стара Загора провери сигнал за неправилно съхранение на амониева селитра в обект срещу конната база в град Нова Загора. Проверяващите установиха, че част от площадката на „Рива гипс БГ“- София е отдадена под наем на „Агропротект“ ООД, дистрибутор на торове.
повече»

Ученици от Основно училище „Николай Лилиев” Стара Загора участваха в измерване на шум

21.09.2017 г.
Ученици от 3б клас на старозагорското основно училище „Николай Лилиев” взеха участие в демонстрационни измервания на нивата на шума. Инициативата се проведе на 21 септември 2017 г. в рамките на  Европейската седмица на мобилността (16-22 септември).
повече»

РИОСВ – Стара Загора активно участва в кампанията „Да изчистим България заедно”

15.09.2017 г.
Тази година екипът ни ще почиства замърсени с отпадъци терени край главен път Казанлък-Павел баня и участъка на река Габровница в землището на село Долно Сахране, община Павел баня, попадащо в ЗЗ „Язовир Копринка” с код BG 0000261. 
повече»