НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ

РИОСВ - Стара Загора провери сигнали за миризми от инсталацията за биогаз в Нова Загора

09.08.2017 г.
Екип от експерти на РИОСВ – Стара Загора и представител на подалите сигнала от Нова Загора извършиха контролна проверка на инсталацията за биогаз в индустриалната зона на града на 8 август. 
повече»

Проверява се сигнал за мъртва риба в река Тунджа

20.07.2017 г.
Екип от  експерти на РИОСВ – Стара Загора, Басейновата дирекция ИБР – Пловдив и Регионалната лаборатория  към ИАОС – Стара Загора проверяват сигнал за мъртва риба в езеро по река Тунджа. Мястото е  между селата Розово и Бузовград в община Казанлък. повече»

Водите на река Тунджа в участъка между сливенските села Крушаре и Глуфишево са в нормата

11.07.2017 г.
Резултатите от извършения лабораторен анализ на пробата от повърхностни води, взета от пункта река Тунджа в залива местност Кулака, в землището на сливенското село Крушаре, не показват превишаване на стандартите за добро състояние. Измерени са общо 11 показателя
повече»

Сигнал за мъртва риба по река Тунджа провери екип на РИОСВ – Стара Загора и Басейнова дирекция – Пловдив

14.06.2017 г.
Експерти на РИОСВ – Стара Загора и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ в Пловдив провериха сигнал за мъртва риба в р. Тунджа в участъка между селата Крушаре и Глуфишево в местността Кулака. 
повече»

Ученици от Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” град Елхово участваха в информационно - образователна кампания посветена на 5 юни - Световен ден на околната среда

07.06.2017 г.
Експерти на РИОСВ – Стара Загора представиха пред учениците от V и VII клас темата за защитените територии в елховския регион и огромното разнообразие от защитени видове птици, бозайници, влечуги…  повече»