АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

АКТУАЛНО виж всички »

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОГРАМА LIFE

19.04.2019 г.
ПОКАНА
ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОГРАМА LIFE
Уважаеми Дами и Господа,
В рамките на проект LIFE 14 САР/BG/ 000013 (САРТА ВG) и във връзка с обявяването на 4 април 2019г. на новата Покана за представяне на проектни предложения по Програма LIFE за 2019 година, Регионално звено за контакт — гр. Бургас организира информационен ден за потенциални бенефициенти.
Програмата LIFE е единственият фонд на ЕС, който е предназначен изцяло за целите, свързани с околната среда и климата и съфинансира предложения, свързани със защита и подобряване качеството на околната среда, ресурсната ефективност и ограничаване на изменението на ютимата.
Допустими бенефициенти по програмата са юридически лица, ремстрирани в Европейския съюз - публични организации (министерства, общини, регионални струюури и др.), представители на бизнеса (частни тьрговски организации без едноличните тьрговци), частни нетьрговски организации (включително НПО), изследователски институти и др.
Информационният ден по Покана 2019 за набиране на проектни предложения по Програма LIFE е отворен за всички потенциални кандидати, които имат проектни идеи за дейности в областга на околната среда и климата.
Информационният ден ще се проведе на 24 април от 10,00 ч. в сградата на РИОСВ —Бургас, зала — ет. З.

Моля, при интерес от Ваша страна, да заявите участие чрез регистрационната форма, публикувана на сайта на РИОСВ Бургас http://www.riosvbs.com до 23.04.2019г. на адрес: riosvbs@unacs.bg.