НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Постъпили сигнали на "зелен" телефон виж всички »

Регистриране, обработка и отговор на жалби, сигнали и предложения

От прикачените по-долу документи можете да се запознаете с процедурата в РИОСВ-Стара Загора по регистриране, обработка и отговор на жалби, сигнали и предложения, както и да изтеглите формуляри за подаване на сигнал или предложение.
Процедура по обработка на жалби, сигнали и предложения 402 Kb (pdf) свали
Формуляр за подаване на сигнал 75 Kb (doc) свали
Формуляр за подаване на предложение 76 Kb (doc) свали