Отпадъци и почви

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Депониране на отпадъци виж всички »

Решения за разходване на средства от отчисления по чл. 64 от ЗУО

Решение N СЗ-РО-40/10.10.2016г. 275 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-41/29.12.2016г. 228 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-42/29.12.2016г. 290 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-44/27.01.2017г. 240 Kb (pdf) свали
Решение N СЗ-РО-46/22.02.2017г. 275 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-47/10.03.2017г. 380 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-48/17.03.2017г. 525 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-50/18.04.2017г. 310 Kb (PDF) свали
Решение N СЗ-РО-53/28.06.2017г. 293 Kb (PDF) свали