АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


АКТУАЛНО виж всички »

Ученици от ППМГ „Гео Милев“ и ГПЧЕ „Ромен Ролан” на посещение в РИОСВ–Стара Загора

12.05.2022 г.
Ученици от програма „Занимание по интереси”, кръжок „Да си построим наука” при ППМГ „Гео Милев“ и възпитаници на ГПЧЕ „Ромен Ролан”, с ръководител г-жа Тонка Иванова гостуваха на РИОСВ-Стара Загора и Регионална лаборатория-Стара Загора.
В началото на посещението учениците бяха запознати с дейността на инспекцията и контрола по опазване на компонентите на околната среда. След това експерти от направление „Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори” и направление „Специализирани регистри” при РИОСВ им показаха възможностите на системата за контрол в реално време. 
Голям интерес предизвика посещението в Регионалната лаборатория, където децата успяха да разгледат апаратурата и  да се докоснат до работата на експертите.