Природа

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Важно!

Насоки за действия при намиране на бедстващи животни

От връзката по-долу можете да изтеглите (в .PDF формат) подробни указания за това как да постъпим при намиране на бедстващо животно.
Указания 521 Kb (pdf) свали
1.ДОКЛАД за ОСВ на ИП за “Добив и преработка на строителни материали от находище „Сепеджик“, в землищата на гр. Павел баня и с. Виден, Община Павел баня” върху предмета и целите на опазване на ЗЗ „Река Тунджа 1“ с код BG0000192, публикувано на 01.08.2019г 1 Mb (pdf) свали
2.ДОКЛАД за ОСВ на ИП за “Добив и преработка на строителни материали от находище „Сепеджик“, в землищата на гр. Павел баня и с. Виден, Община Павел баня” върху предмета и целите на опазване на ЗЗ „Река Тунджа 1“ с код BG0000192, публикувано на 01.08.2019г 953 Kb (pdf) свали