НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Постъпили сигнали на "зелен" телефон

Регистриране, обработка и отговор на жалби, сигнали и предложения

От прикачените по-долу документи можете да се запознаете с процедурата в РИОСВ-Стара Загора по регистриране, обработка и отговор на жалби, сигнали и предложения, както и да изтеглите формуляри за подаване на сигнал или предложение.
Процедура по обработка на жалби, сигнали и предложения 402 Kb (pdf) свали
Формуляр за подаване на сигнал 75 Kb (doc) свали
Формуляр за подаване на предложение 76 Kb (doc) свали

Сигнали

От връзките по-долу можете да изтеглите постъпилите сигнали на "зелен" телефон в РИОСВ-Стара Загора.
Сигнали м. януари 2015г. 98 Kb (pdf) свали
Сигнали м.февруари 2015 г. 219 Kb (pdf) свали
Сигнали м. март 2015 г. 232 Kb (pdf) свали
Сигнали м. април 2015 г. 150 Kb (pdf) свали
Сигнали м. май 2015 г. 172 Kb (pdf) свали
Сигнали м. юни 2015 г. 169 Kb (pdf) свали
Сигнали м. юли 2015 г. 262 Kb (pdf) свали
Сигнали за м. август 2015 г. 196 Kb (pdf) свали
Сигнали м. септември 2015 г. 310 Kb (pdf) свали
Сигнали м. октомври 2015 г. 248 Kb (pdf) свали
Сигнали м. ноември 2015 г. 255 Kb (pdf) свали
Сигнали м. декември 2015 г. 236 Kb (pdf) свали
Сигнали м. януари 2016 г. 91 Kb (pdf) свали
Сигнали м. февруари 2016 г. 93 Kb (pdf) свали
Сигнали м. март 2016 г. 114 Kb (pdf) свали
Сигнали м. април 2016 г. 71 Kb (pdf) свали
Сигнали м. май 2016 г. 131 Kb (pdf) свали
Сигнали м. юни 2016 г. 80 Kb (pdf) свали
Сигнали м. юли 2016 г. 76 Kb (pdf) свали
Сигнали за м. август 2016 г. 99 Kb (pdf) свали
Сигнали м. септември 2016 г. 101 Kb (pdf) свали
Сигнали м. октомври 2016 г. 125 Kb (pdf) свали
Сигнали м. ноември 2016 г. 103 Kb (pdf) свали
Сигнали м. декември 2016 г. 126 Kb (pdf) свали
Сигнали м. януари 2017 г. 114 Kb (pdf) свали
Сигнали м. февруари 2017 г. 115 Kb (pdf) свали
Сигнали м. март 2017 г. 131 Kb (pdf) свали
Сигнали м. април 2017 г. 94 Kb (pdf) свали
Сигнали м. май 2017 г. 132 Kb (pdf) свали
Сигнали м. юни 2017 г. 164 Kb (pdf) свали
Сигнали м. юли 2017 г. 136 Kb (pdf) свали
Сигнали за м. август 2017 г. 137 Kb (pdf) свали
Сигнали м. септември 2017 г. 149 Kb (pdf) свали
Сигнали м. октомври 2017 г. 128 Kb (pdf) свали
Сигнали м. ноември 2017 г. 136 Kb (pdf) свали
Сигнали м. декември 2017 г. 122 Kb (pdf) свали
Сигнали м. януари 2018г. 119 Kb (pdf) свали
Сигнали м. февруари 2018 г. 123 Kb (pdf) свали
Сигнали м. март 2018 г. 131 Kb (pdf) свали
Сигнали м. април 2018 г. 141 Kb (pdf) свали
Сигнали м. май 2018 г. 126 Kb (pdf) свали
Сигнали м. юли 2018 г 134 Kb (pdf) свали
Сигнали м. юли 2018 г. 139 Kb (pdf) свали
Сигнали за м. август 2018 г. 131 Kb (pdf) свали
Сигнали м. септември 2018 г. 197 Kb (pdf) свали
Сигнали м. октомври 2018 г. 166 Kb (pdf) свали